TŘETÍ SEMESTR

1. Doba renesance 1 (Sýkorová)

Městská správa, budování městského dominia, městské soudnictví, rok 1547, významné rody ve městě a v okolí, městská škola, významné osobnosti (Kristián z Koldina, Ennius, Záhrobský z Těšína, Koška z Těšína, Jan Klatovský, Kampanus Vodňanský, Korálek aj.), náboženský život (jednota bratrská Janovice, Horažďovice), kultura.

2. Doba renesance 2 (Hůrková – Jirák)

Stavební ruch (nejvýznamnější památky), řemesla a obchod, exkurz do dějin pivovarnictví, denní život v renesanci ve výpovědi regionálních archeologických pramenů.

3. Třicetiletá válka (Jirák)

Region v době válečného konfliktu, konfiskace, náboženská proměna, bitvy v regionu, příchod jezuitů (Chanovský).

4. Doba baroka 1 (Sýkorová)

Majetkové poměry po třicetileté válce v regionu (berní rula), městská správa, městský majetek, náboženský život (soupis poddaných podle víry, zavedení matrik); osobnosti – Balbín, Hammerschmied, Dlouhoveský z Dlouhé Vsi, Voříšci), jezuitské gymnázium.

5. Doba baroka 2 (Jirák)

Každodennost, živelné pohromy, klatovský zázrak a rozkvět řemesel, nejvýznamnější barokní stavby v regionu

6. Doba osvícenství 1 (Sýkorová)

Klatovský kraj: školství (obnovení gymnázia 1812), zdravotnictví (lékárny, krajští fyzikové, epidemie), důležité stavby (budování silniční sítě), počátky průmyslové výroby.

7. Doba osvícenství 2 (Sýkorová)

Osobnosti (Kramerius, Dobrovský, Hněvkovský, Ťoupalík), vojsko, zednáři, kultura – divadlo, hudba.

8. Rok 1848 a jeho výdobytky (Sýkorová)

Politický život, samospráva, migrace obyvatel, živnosti, průmysl v regionu (železnice), důležité stavby