ČTVRTÝ SEMESTR

1. Doba národní emancipace 1 (Sýkorová)

Osobnosti (Kolowrat, Bozděch), nové elity (Nausch, Sedláček, Mašek, Hostaš, ad.) – Školství (významní učitelé, studenti a absolventi gymnázia – Šmilovský, Ammerling, Hlávka, Randa, Vrchlický, Thomayer, Rank, Franta Šumavský. Reinsberg ad.), kultura – divadlo, hudba, klatovská historická škola – Vančura, Hostaš, Vaněk

2. Doba národní emancipace 2 (Jirák)

Spolkový život v době národní emancipace – výrazná úloha místního tisku (Bote aus dem Böhmerwald, Šumavan, Klatovské listy) – Měšťanská beseda – Literární jednota – Klatovan – Úhlava – muzeum – Sokol – dobrovolní hasiči – turistické spolky.

3. První světová válka (Jirák)

Mobilizace – zřizování vojenských lazaretů ve veřejných budovách – sbírky pro raněné vojáky, pozůstalé a péče o sirotky – úpadek hospodářství – příliv uprchlíků – zásobovací problémy – zahraniční odboj (legie – popravy čsl. legionářů) – změny v politické reprezentaci města v zimě 1917/1918 – vzpoury v rakouské armádě – Železnorudská vzpoura.

4. První republika (Sýkorová)

Rok 1918, politický život, městská správa, pozemková reforma, sport, kultura, zajímavosti: návštěva TGM.

5. Okupace (Jirák)

Obsazení regionu – nové správní uspořádání – změny právního řádu – domácí odboj – zahraniční odboj – heydrichiáda – holocaust – nálety – transporty smrti – osvobození – mimořádné lidové soudy

6. Doba poválečná (Jirák)

Dobnovení civilní správy – odsun – volby v květnu 1946 – začátek napětí na domácí politické scéně – hospodářské problémy (1947).