Sborníky prací z historie a dějin umění

Sborník prací z historie a dějin umění 12/2023

Historie regionu od pravěku po současnost v původních studiích mnoha autorů. Hledání zaniklé tvrze, osudy čachrovské hospody, století velkých výstav, kronika klatovského gymnázia, čestní občané Sušice a další témata.
408 stran, černobílá i barevná obrazová příloha, německé a anglické resumé.

V prodeji od 2. února 2024. Cena 390,- Kč.

Sborník prací z historie a dějin umění 11/2021

Historie regionu od pravěku po současnost v původních studiích mnoha autorů. Archeologické výzkumy zakladatele muzea Dr. Hostaše, oprava refektáře klatovské jezuitské koleje, další osudy sušického sirkařství, Klatovy bezprostředně po válce a další témata.
512 stran, černobílá i barevná obrazová příloha, německé a anglické resumé.

V prodeji od 15. února 2022. Cena 350,- Kč.

Sborník prací z historie a dějin umění 10/2019

Historie regionu od pravěku po současnost v původních studiích mnoha autorů. Archeologické výzkumy zakladatele muzea Dr. Hostaše, podmalby na skle, samotný závěr druhé světové války na Klatovsku, klatovský okrašlovací spolek a další témata.
422 stran, černobílá i barevná obrazová příloha, německé a anglické resumé.

Možno objednat na adrese společnosti. Cena 250,- Kč + balné a poštovné

Sborník prací z historie a dějin umění 9/2017

Historie regionu od pravěku po současnost v původních studiích mnoha autorů. Archeologické výzkumy zakladatele muzea Dr. Hostaše, korespondence a životopisy významných osobností, dramatické události konce druhé světové války na Klatovsku, flóra v historických městských parcích a další témata.
422 stran, černobílá i barevná obrazová příloha, německé a anglické resumé.

Možno objednat na adrese společnosti. Cena 200,- Kč + balné a poštovné

Sborník prací z historie a dějin umění 8/2015

Historie regionu od pravěku po současnost v původních studiích mnoha autorů. Korespondence a životopisy významných osobností, vzpomínky, heraldické památky, druhá světová válka na Klatovsku a další témata.
590 stran, černobílá i barevná obrazová příloha, německé a anglické resumé.

Možno objednat na adrese společnosti. Cena 200,- Kč (+ balné a poštovné).

Sborník prací z historie a dějin umění 7/2013

Sborník prací z historie a dějin umění 7/2013

Nové poznatky k městskému opevnění v Klatovech, architektura ve městě ve třicátých a čtyřicátých letech, Klatovy za heidrichyiády včetně dosud neuveřejněných otřesných záběrů na exekuce ve Spáleném lese, korespondence předních osobností klatovského veřejného a kulturního života, vápenictví na Čachrovsku a další zajímavé příspěvky z historie regionu. 416 stran, barevná příloha, A a N resumé.

Možno objednat na adrese společnosti. Cena 100,- Kč (+ poštovné a balné).

Sborník prací z historie a dějin umění 6/2011

Sborník prací z historie a dějin umění 6/2011

Dějiny dominikánského řádu, archeologický výzkum na hradě Rabí, Klatovy za okupace a další zajímavé příspěvky z historie regionu.

Možno objednat na adrese společnosti. Cena 60,- Kč (+ poštovné a balné).

 

Sborník prací z historie a dějin umění 5/2008, klatovsko

Sborník prací z historie a dějin umění 5/2008, klatovsko
Sborník prací z historie a dějin umění 5/2008, klatovsko

Dominikánský klášter uvnitř hradeb ve světle písemných a archeologických pramenů, liturgické a společenské aspekty působení jezuitského řádu v Klatovech, září 1938 na Šumavě a řada dalších původních příspěvků.

Možno objednat na adrese společnosti. Cena 60,- Kč (+ poštovné a balné).

 

Sborník prací z historie a dějin umění 4/2006, klatovy

Sborník prací z historie a dějin umění 4/2006, klatovy
Sborník prací z historie a dějin umění 4/2006, klatovy

Špitálský dvůr u sv. Rocha, archeologický výzkum v areálu jezuitské koleje, poutnická procesí v baroku, služebna gestapa v Klatovech, Vilma Vrbová-Kotrbová.

Možno objednat na adrese společnosti. Cena 60,- Kč (+ poštovné a balné).

Sborník prací z historie dějin a umění 3/2004, klenová

Sborník prací z historie dějin a umění 3/2004, klenová
Sborník prací z historie dějin a umění 3/2004, klenová

Hrad Klenová z pohledu historiků, archeologů i umělců. Soubor původních příspěvků k dějinám hradu.

Možno objednat na adrese společnosti. Cena 60,- Kč (+ poštovné a balné).

Sborník prací z historie a dějin umění 2/2003, klatovy

Sborník prací z historie a dějin umění 2/2003, klatovy
Sborník prací z historie a dějin umění 2/2003, klatovy

Město Klatovy, historie, architektura, umění. Soubor původních příspěvků k dějinám města.

Možno objednat na adrese společnosti. Cena 60,- Kč (+ poštovné a balné).

Sborník 1-2001 (1)

Zámek Týnec u Klatov, historie, architektura, umění.

Rozebráno. Zájemcům na požádání zašleme digitální kopii.