Připravujeme

Sborník prací z historie a dějin umění 10/2019

pro autory:

  • uzávěrka 30. 4. 2019
  • text resume max. 1/2 strany, překlad do A a N zajišťuje redakce
  • texty k obr. lépe v samostatném souboru
  • obr. samostatně