Připravujeme

Sborník prací z historie a dějin umění 12/2023stručně pro autory

  • přijímáme pouze dosud nepublikované práce
  • uzávěrka 30. 6. 2023
  • obrázky prosíme samostatně, např. v JPG, ne v PDF
  • popisky k obrázkům zašlete v samostatném souboru
  • text pro resumé max. 1/2 stránky, překlad do A a N zajišťuje redakce

Sborník prací z historie a dějin umění 12/2023, plánovaný obsah

Jan Eigner: Pozdně paleolitické a mezolitické nálezy z okolí Čachrova na horní Ostružné – nové poznatky

Jindra Hůrková: Archeologické výzkumy doktora Hostaše, část čtvrtá. Mohyly u Kamýku.

Hana Hosnedlová: Archeologický výzkum domu Vídeňská čp. 87 v Klatovech, 2. část

Jiří Úlovec: Tvrz ve Vlčkovicích u Kolince

Jiří Kuděla: Historie první čachrovské hospody

Ladislava Váňová: Historia Gymnasii Klattoviensis  Anno Domini 1812 scribi coepta. Vybrané kapitoly z dějin  klatovského gymnázia.

Ondřej Pešek: Francouzská filologie na klatovském gymnáziu v letech 1870–1915 

Karel Čížek a †Vladimír Čejka: Botanické zahrady při středních školách v Klatovech

Jitka Kurcová: Klatovy ve výročním zvykosloví na stránkách Šumavanu

Karel Řeháček: Hospodářská emancipace české menšiny v národnostně smíšených oblastech Klatovska a Sušicka

Lukáš Kopecký: Osudy dárců zvěčněných na schodech křížové cesty na Křesťanském vršku v Klatovech

Patrik Keller: Kasejovický písmák Václav Mentberger a jeho zápisky z let 1939 a 1942 až 1945

Jan Lhoták: Čestní občané v Sušici

Jan Vladař: Letecká válka nad Klatovskem 1939-45, pokračování

Dan Polhemus a Jaroslav Jiřík: Entomolog Josef Sedláček, rodák z Poleňky u Klatov

Marcel Fišer: Vladimír Levora a Bojmír Hutta, paralelní osudy dvou malířů a ředitelů regionálních galerií v 60. a 70. letech

Renata Chroustová: Výběrová bibliografie s regionální tématikou za roky 2021–2022