Úvod

Občanské sdružení Historická společnost Klatovy bylo založeno v roce 2002 (tehdy pod názvem Via Artis) z iniciativy tehdejšího ředitele Galerie Klatovy ⁄ Klenová Mgr. Marcela Fišera.

Historická společnost Klatovy
Královské krajské město Klatovy

Cílem sdružení je pěstování a podpora badatelské, publikační a popularizační práce na poli regionální historie Klatovska.

Logo Historické společnosti Klatovy
Logo Historické společnosti Klatovy

Společnost sdružuje odborné pracovníky klatovských, plzeňských i pražských institucí a vytváří platformu pro publikování výsledků jejich badatelské práce, zaměřené na historii klatovského regionu, ať už se jedná o politické či kulturní dějiny, hmotnou kulturu či nejstarší osídlení.

najdete nás na Facebooku