Členové a kontakty

Základní členové

Mgr. Jindra Hůrková  – předseda (*1967), archeoložka
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
www.archeologieklatovy.cz

PhDr. Lenka Sýkorová – finanční referent (*1966), archivářka, starostka obce Dešenice
Státní okresní archiv v Klatovech

Jan Jirák – jednatel (*1975), archivář
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Jindřich Hůrka (*1959), vedoucí knihovnicko-informačního oddělení
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Mgr. Hana Hosnedlová (*1984), archeoložka
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
www.archeologieklatovy.cz

Přidružení členové

Mgr. Marcel Fišer (*1969), historik umění
ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu

Mgr. Linda Foster (*1975), archeoložka
NPÚ ú. o. p. v Plzni

Renata Chroustová, (*1975), samostatný odborný knihovník
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

PhDr. Jan Lhoták (*1982), historik
Muzeum Šumavy v Sušici

Mgr. Jakub Mírka (*1978), archivář
Státní oblastní archiv v Plzni

Mgr. Martin Pták (*1985), archeolog
Archeologický ústav FF JU

Petr Rožmberský (*1952), člen Klubu Augusta Sedláčka
katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

PhDr. Karel Řeháček (*1972), archivář
Státní oblastní archiv v Plzni

Mgr. Hana Smetanová (*1954), etnografka
emeritní ředitelka Městského muzea v Horažďovicích

Mgr. Hana Soumarová (*1973), pokladní
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Mgr. Michal Tejček (*1976), archivář
Dům historie Přešticka

Mgr. Ladislava Váňová (*1951), emeritní vedoucí klatovské pobočky Státního oblastního archivu v Plzni

Mgr. Alena Vondrušová (*1968), překladatelka

Adresa

Historická společnost Klatovy
K Zaječímu vrchu 729
339 01  KLATOVY 4

Kontakt

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva

  Telefon: 773 794 552
  Mail: hurkova7@seznam.cz