Poděkování sponzorům

Vydávání Sborníku prací z historie a dějin umění by nebylo možné realizovat bez finanční podpory řady subjektů z oblasti samosprávy, právnických i fyzických osob. Všem patří naše upřímné poděkování. Kromě těch, kteří si nepřejí být jmenováni, to jsou:

Město Klatovy

Město Kašperské Hory

Město Sušice

Obec Chanovice

Obec Poleň

Obec Bolešiny

Městys Kolinec

Město Švihov

MVDr. Bohdan Pantoflíček

JUDr. Rostislav Netrval

Veronika a Petr Rosovi

JUDr. František Steidl

JUDr. Jaromír Veselý

JUDr. Alexandr Šíma

JUDr. Josef Kubík

Martina Hřebíková

Ing. Václav Zahrádka

PhDr. Lenka Sýkorová

Esio, s.r.o.

JUDr. Jiří Štancl

Akord Milada Hostašová Klatovy

MUDr. Zdeněk Bešta

MUDr. Bedřich Helm

Mléčná cukrárna Michal Košan Klatovy

Ing. Igor Nachtigall

Čokoláda Pralinky Lucie Marie Turnerová

Astra elektro Klatovy

MUDr. Jarmila Krátilová

Šperl, spol. s r.o. Sušice

Dr. František Strnad

Dagmar Terelmešová

René Kopecký