DRUHÝ SEMESTR

 (leden – květen 2014)

1. Klatovsko od raného středověku do přemyslovského období (Tejček)

Předpřemyslovské období. Vznik plzeňské provincie. Struktura osídlení: zeměpanské a klášterní državy, počátky pozemkové šlechty (nástup Drslaviců, rozdrobenost šlechtických majetků, vlastnické kostely). Velká středověká změna a její projevy na Klatovsku: panství, hrady, tvrze, město Klatovy.

2. Klatovsko v pozdním středověku (Tejček)

Dominantní rody: Švihovští z Rýzmberka, Janovičtí, charakteristická feudální rozdrobenost (berní rejstřík 1379), církevní správa. Denní válka a lapkovství na konci vlády Václava IV., pronikání Husovy reformy, radikální husitství (Klatovy táboritské), husitské války. Doba poděbradská a jagellonská: rozmach města Klatovy, konfesijní rozdělení.

3. Město Klatovy 1 (Přerostová)

Co víme o počátcích Klatov? Tvář středověkého města. Opevnění, církevní objekty, špitály, městské domy, veřejné a inženýrské stavby. Předměstí Klatov.

4. Město Klatovy 2 (Přerostová)

Hmotná kultura středověkého města. Denní život, řemesla, volný čas.